تله های ایجاد فست فود

هنگام مشاوره و مکالمه با مشاوران راه انداز فست فود ممکن است این فکر به ذهن متبادر شود که سود راه اندازی فست فود بسیار است و اینکار در زمره پول سازترین شغل های جهان است ،در ادامه توضیحاتی را در ارتباط با این موضوع ارائه خواهیم داد.

اول باید این نکته را مشخص کنیم که راه اندازی و اداره فست فود فراز و نشیب زیادی ممکن است داشته باشد،دقیقا مانند فوتبال که بسیاری از افراد به دنبالش می روند و تنها عده معدودی در آن به موفقیت رسیده و و مشهور می شوند.ممکن است شوق ایجاد و ساخت یکفست فود را در ذهن بپرورانید اما واقعیت این است که خیلی از افراد فست فود راه اندازی می کنند و طی مدت کوتاهی به بن بست می رسند.

معمولا این دست از سرمایه گذاران فست فود در تله ساخت فست فود قرار می گیرند و یکی از مهمترین بخش های این تله طمعکاری و طمع کردن است.هنگام رجوع به دفاتر این قبیل افراد(که البته دفتر شان کرایه ای بوده و ساعتی کرایه شده است یا این که امکان دارد حتی قرار در رستوران باشد) اولین نکته ای که  به چشم می آید این است که فرد حتی در یک جا هم ساکن نیست.قصد این دست از مشاوران مشخص است و تنها تشویق شما به راه اندازی فست فود و سرمایه گذاری در فست فود می باشد.

خوب صرف اینکه بخواهید فست فود راه اندازی کنید اصلا بد نیست اما هر کاری راهی دارد و باید از طریق درستش انجام شود.پس از تشویق شما به ایجاد فست فود در مورد خودشان بزرگنمایی کرده و خود را خبره معرفی می کنند در حالی که دیگران را بد می شمارند بدین معنی که همه بد هستند و فقط آنها خوب هستند.معمولا هم با بدگویی از افراد با تجربه فست فود و تحقیر دیگران می خواهند خودشان را مطرح کنند.براحتی امکان مشاوره با متخصصصان خبره این امر در iramhfc فراهم شده است و این افراد نکات مهم و کاربردی راه اندازی فست فود را به شما خواهند گفت.