عباس حسيني Iranhfc راه اندازي فست فود

راه‌اندازی فست فود

مهندس عباس حسینی

مطالب جدید

راه اندازی فست فود

از آنجایی که این صنف  فست فود داران اتحادیه ای ندارند، بنابراین ما در این مقاله می خواهیم شما را با وظایف یک دارنده فست فود آشنا نماییم،تا عزیزانی که قصد ورود به این عرصه را دارند شرح روشنی از آنچه باید انجام دهند داشته باشند.

  • مغازه و مکان فست فود :راه انداز فست فود باید به کسی که می خواد در این حوزه سرمایه گذاری کند در خصوص انتخاب مکان مناسب راهنمایی دهد.(لازم تا خود راه انداز استانداردها را بداند و منطقه و بازار و نیازهایش را بشناسد.)
  • راهنمایی دادن برای انتخاب طرح راه مناسب برای وارد شدن به بازار : کسی که راه انداز فست فود است باید به سرمایه گذار در مورد روش وارد شدن به بازار کار و فواید رقابت کردن در این حوزه ،سرمایه گذار را راهنمایی کند.
  • محاسبه و تخمین مناسبی از هزینه های لازم و مدیریت نمودن پولی طرح و پروژه.راه انداز بایستی همه هزینه های لازم را برای انجام پروژه تخمین زند تا در ادامه پروژه با کمبود منابع مالی مواجه نشود.
  • ساخت فضای آشپزخانه در ابعاد دو بعدی کد :راه انداز بایستی تمام تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای اجرای برنامه را در کد پیاده سازی کند و پس از آن این پیاده سازی را به سرمایه گذار تحویل دهد.
  • راهنمایی دادن در مورد دکور فست فود : کسی که فست فود راه اندازی می کند باید در مورد دکوراسیون آن و هزینه ها البته به صورت تخمین و مدت زمان اجرای پروژه راهنمایی بدهد.
  • راهنمایی دادن در مورد خرید ابزار و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز بدون اینکه چشم به دریافت پول داشته باشد:برخی از مشاوران در این بخش می خواهند کسب درآمد کنند و پول دریافت کنند اما شرایط مطلوب آن است که راه انداز در این مرحله سرمایه گذار را آزاد بگذارد تا بهترین تصمیم را بگیرد.
  • استخدام نیروی کار : راه انداز فست فود باید نیروی کار مورد نیاز را انتخاب و استخدام نماید.